Copyright

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het voor eigen gebruik printen van een pagina.

Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van De Kinderboekwinkel BV is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. Het is niet toegestaan deze site te framen.

Merken
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van De Kinderboekwinkel BV tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van De Kinderboekwinkel BV is het niet toegestaan om op wat voor manier dan ook gebruik te maken van deze merken.